Monday, February 02, 2009

अर्घाखाँचीका फोटोहरु भाग - ७४

लोसार पर्व ! राम भाटले अर्घाखाँचीका सबै साथीभाईहरु एवम नरपानी- ६ तल्ला जगतमा बस्ने सम्पुण परिबारहरुलाई र दाङ् जिल्लामा रहने मामा घरमा रहने सबै परिबार साथै आफ्नो जीवन साथीलाई सम्झदै रोम,इटलीमा २०६५ साल माघ १९ गते भएको "लोसार पर्व" साँझमा लिएका साथै राम भाट भनि चिन्ने साथीहरुलाई lovely_ram45@yahoo.com मा ईमेल गर्न अनुरोध गर्दै हामीलाई पठाउनु भएका केही फोटोहरु-